FANDOM


Lyrics:

yuara yuaaa aaaghaa hahaha

whahaha hyuahaa coughs

yuaraaa whuawuaaa

waruraaa yoauaua yamaaa

yuauaa uaaaaa

youaha aaa wauauaa

yonadaaa wuauwaa

youana wuawaaaa

ywewewe

bmbmbmbmb

Q&A Live - Antony performs "You are My Sister"

Q&A Live - Antony performs "You are My Sister"

coughs

do you wanna build a snowman

come out lets go and play

i never see you anymore

come out the door

it's like you have gone away